1.- Tractament de dades personals

Les dades personals són certa informació d'una persona física que permet identificar-la d'alguna manera, localitzar-la per algun mitjà o posar-se en contacte amb ella. Per exemple, el nom, el document d'identitat, el telèfon o el correu electrònic són dades personals. La llei obliga a aquells que utilitzin aquest tipus de dades a prendre certes mesures per protegir-los. En aquesta declaració de privacitat t'expliquem com l'Ajuntament de Castellbisbal protegeix i garanteix la seguretat de les teves dades personals.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de societat de la informació, l'usuari accepta que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquest lloc web siguin objecte de tractament i incorporats a un fitxer titularitat de l'Ajuntament de Castellbisbal, amb domicili a l'avinguda de Pau Casals, 9.

La recollida i el tractament de dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds o les peticions que l'usuari realitzi a l'Ajuntament de Castellbisbal a través d'aquest lloc web (adhesió al manifest, activitats, etc.) i complir les obligacions legals, així com enviar informació sobre les campanyes i activitats que es puguin dur a terme en el marc de la campanya per exigir l'acabament de les obres de la connexió A2-AP7.

Les dades que se sol·licitin a l'usuari als formularis de recollida tindran caràcter obligatori, llevat que s'indiqui el contrari, per a aquelles finalitats previstes o indicades en cada un dels formularis. La inexactitud o la no prestació de les dades farà que no es pugui tramitar la sol·licitud corresponent.

L'Ajuntament de Castellbisbal es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la resta de legislació aplicable.

Els formularis a través dels quals s'obtinguin les dades personals dels usuaris de la pàgina web inclouran les corresponents caselles mitjançant el marcatge de les quals aquests hauran de manifestar l'acceptació de la corresponent política de privacitat.

El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a [email protected] o al domicili social de l'Ajuntament de Castellbisbal anteriorment citat, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat de CNCV, indicant en l'assumpte "LOPD" i acreditant la seva identitat.

2.- Comunicacions electròniques

L'acceptació de la política de privacitat implica l'autorització per a l'enviament de les comunicacions electròniques necessàries per informar a l'USUARI de les notícies relacionades amb la nostra entitat i les seves principals activitats. Aquestes comunicacions podran fer-se a través de correu electrònic o SMS, o plataformes similars.

Aquesta autorització comprèn l'enviament de les següents comunicacions electròniques:

En cadascuna de les comunicacions, l'Ajuntament de Castellbisbal establirà mecanismes mitjançant els quals pots desactivar els serveis de comunicacions electròniques de forma senzilla i gratuïta, o oposar-te a seguir rebent informació per aquesta via, seguint les instruccions que s'indiquin al peu legal dels correus electrònics o missatges electrònics rebuts.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part del fitxer automatitzat USUARIS DELS SERVEIS MUNICIPALS sota la responsabilitat de l'Ajuntament de Castellbisbal (CIF P-0805300-A) i que seran tractades per tal de gestionar la vostra petició d'adhesió i l'enviament d'informació sobre actes organitzats per nosaltres en el marc de la campanya (newsletters, etc.), no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic [email protected], al fax 93 772 13 07 o per correu postal a l'adreça Av. Pau Casals, 9 08755 Castellbisbal, indicant el dret que voleu fer efectiu.